- Agreements -

I 1984 tegnede forhandlede DALF sig frem til en overenskomst med de danske museer vedrørende arkæologistuderendes løn på arkæologiske udgravninger i Danmark. Dette var noget, man havde kæmpet for i mange år. Og det er det, vi i DALF fortsat kæmper for i dag - arkæologistuderendes ret til løn på arkæologiske udgravninger!Overenskomsten kan hentes her.