Jobformidlingen


OTTAR Jobformidling

Jobformidlingen for studerende

Jobformidlingen har til formål at give Ottars medlemmer mulighed for at søge fagrelevante jobs fra museer og lignende i løbet af deres uddannelse.

Formålet er let og hurtigt at sætte museerne i kontakt med kompetente studerende, når de mangler arbejdskraft, og samtidig hjælpe de studerende i gang med arkæologisk arbejde, inden de for alvor træder ud på arbejdsmarkedet som færdiguddannede. 


Alle jobs med arkæologisk relevans formidles, både længerevarende såvel som kortvarige og akutte stillinger, så som studenterhjælp, udgravning etc. Vær dog opmærksom på, at vi ikke videreformidler ulønnede jobs.


Disse jobs formidles på Ottars jobformidlings Facebook-gruppe. Alle Ottar-medlemmer har mulighed for at benytte sig af Jobormidlingen ved blot at søge om medlemsskab i Facebook-gruppen.Jobformidlingen for museer

Gemmen Jobformidlingen får museerne lettere mulighed for at søge arbejdshjælp blandt de studerende, uanset omfang eller varighed. Det gøres ved at kontakte den jobformidlingsansvarlige, hvorefter vedkommende videregiver stillingsinformationerne på Facebook-gruppen til Ottars medlemmer. Se kontaktinformationerne nederst på siden.


Museerne har også selv mulighed for at formidle jobs eller kontakte studerende gennem Ottars jobformidlings Facebook-gruppe, ved selv at melde sig ind.


Som arbejdsgiver kan i desuden benytter jer af gravelisten. Gravelisten giver et overblik over de studerendes graveerfaring, angivet i uger. Ottars medlemmer bliver automatisk oprettet på gravelisten ved indmeldelse i foreningen, og ancienniteten opdateres årligt. Medlemmerne med højest anciennitet vil blive taget i betragtning først ved et jobtilbud omhandlende udgravning.Kontakt

Skriv til os gennem nedenstående formular, eller kontakt den jobformidlingsansvarlige direkte ved følgende kontaktoplysninger:


Jobformidlingsansvarlig

Iben Kragelund Hjort

Kontakt: job@ottar.dk


Kontaktformular